Fyra ftalater klassade som hormonstörande i REACH: DBP, BBP, DEHP och DIBP - redan förbjudna i kosmetik

Vilseledande att hävda att farliga ftalater används i kosmetik

Media tar ofta upp kosmetiska produkter som exempel på konsumentprodukter med ftalater. Senast i raden är tidningen ETC. Detta är vilseledande då de ftalater som nämns redan är förbjudna i kosmetiska produkter.

Artikeln i ETC nämner de fyra ftalater som nu är klassade som hormonstörande genom REACH-processen. Dessa ämnens egenskaper är kända sedan länge speciellt då det redan finns etablerade reprotox-klassningar (stör fortplantning) för ämnena.

Förbudet för användning i kosmetiska produkter

Formellt är tre av ämnena listade i bilaga II (förbjudna ämnen) till EU:s förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter:

  • DBP, nr 675, bilaga II
  • DEHP, nr 677, ”
  • BBP, nr 1152, ”
  • DIBP faller under det generella förbudet mot CMR-ämnen (här: reproduktionstoxiska, R i kategori 1B) enligt artikel 15 i 1223/2009

Läs EU:s förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter

Kosmetik- och hygienföretagen ber media att notera detta speciellt i dessa dagar då felaktiga nyheter riskerar få större spridning.