Webbtidningen Aktuell Hållbarhet Direkt uppmärksammar lagförslaget om mikroplast: Lagstiftning mot kosmetika ger falsk trygghet, säger branschen

Kosmetik- och hygienföretagens Peter Jansson intervjuades den sjunde mars i Aktuell Hållbarhet Direkt om det svenska lagförslaget om mot mikroplaster i kosmetik. Förslaget som också om det antas innebär att företag hos Kemikalieinspektionen måste ansöka om dispens från förbudet för användning av naturliga polymerer som inte innebär problem för miljön, oavsett vilka dessa är (polysackarider som stärkelse och kostfibrer är exempel är polymerer).

KoHF informerar i artikeln om rekommendationen till branschen att fasa ut mikroplaster till år 2020. Undersökningar av EU-branschorganisationen Cosmetic Europe visar på en minskning av mikroplaster med 82 procent mellan åren 2012-2015.

- källorna (till mikroplast i haven) är många. Att gå in och lagstifta i ett land, mot en bransch kan skapa en falsk trygghet om att man löst problemet vilket förstås inte är fallet. Vi ser hellre att Sverige arbetar för regelverk på EU-nivå, säger Peter Jansson till Aktuell Hållbarhet.

Kemikalieinspektionen noterar i sin rapport att mikroplaster från kosmetiska produkter utgör en liten andel av den totala mängden mikroplaster i den marina miljön. De studier som gjorts uppskattar att nivån ligger på 0,1 till någon procent. De största källorna till plast i havet är istället troligen bildäck, färg, konstgräs, men framförallt nedbrytning av plastfragment från påsar och förpackningar med mera.

Källa: Aktuell Hållbarhet Direkt, 2017-03-07

Läs mer om mikroplaster på KoHF.s hemsida