Testfaktas tester ger dålig vägledning eftersom de använder fel bedömningsverktyg för kosmetik

Kosmetik- och hygienföretagen, KoHF, kommenterar här om de ingredienser som nämns hos det test som tidningen Vi Föräldrar beställt hos Testfakta (1), men inte de enskilda produkterna.

 

Faroegenskap hos en ingrediens är inte lika med hälsorisk när du använder produkten

"Kosmetiska produkter som tillhandahålls på marknaden ska vara säkra för människors hälsa vid normal eller rimligen förutsebar användning" - så inleds kapitel 3 i EU:s förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter.

KoHF tycker att det är olyckligt att Testfakta i test efter test medvetet eller omedvetet glömmer att redogöra för hur kosmetiska produkter regleras utifrån kunskap om säkerhet för konsumenten. Istället nämner Testfakta bara potentiella faroegenskaper hos enskilda ingredienser, alltså endast en del av de omfattande lagkraven för dessa produkter.

Ofta nämns ord som tex allergiframkallande, hormonstörande, utan att sätta potentiella egenskaper i relation till exponering i vår vardag. Ofta nämnda ingrediensgruppen parabener har hundrafalt lägre hormonstörande potential än ämnen vi får i oss dagligen via livsmedel, tex fytoöstrogener.

Dessutom används kosmetiska produkter nästan uteslutande på huden/håret, vilket generellt innebär lägre exponering än via födan.

Kosmetiklagstiftningens fokus istället är att reglera användningen av ingredienser till säkra nivåer. Säkerheten ska kunna dokumenteras genom att ta hänsyn till eventuella faroegenskaper tillsammans med kunskap om exponering. Anledningen är att i princip allt kan orsaka hälsorisker i för höga halter och vid fel användning. Tillverkares ansvar är istället att enligt tydliga principer dokumentera säkerhet hos ingredienserna och produkter som de marknadsför.

Läs mer om säkerhet, risk och fara på KoHF.se

 

Propylparaben är säkert

Att svartmåla ett av EU:s oberoende vetenskapskommitté, SCCS, säkerställt konserveringsmedel – och av ansvariga myndigheter listat som tillåtet – ser KoHF som mycket problematiskt. Ämnesgruppen parabener är också troligen de mest undersökta av alla konserveringsmedel som används idag. SCCS:s säkerhetsbedömningar tar dessutom hänsyn till hormonstörande egenskaper.

Konserveringsmedel är en nödvändighet i de många konsumentprodukter, så även i kosmetiska produkter – vad är alternativet tycker testfakta? Att hoppas att produkterna inte utvecklar patogena bakterier eller svampar.

Konservering är ett för säkerheten helt centralt område. Ämnena varken får eller ska överanvändas, men de har istället en annan mycket central roll: de ska se till att produkterna klarar de så kallade belastningstesterna. Att trivialisera området konservering är ett tecken på okunskap om dagens konsumentprodukter.

Läs mer om parabener på KoHF.se

 

Parfymfritt underlättar för den överkänsliga konsumenten

EU bedömer att ett par procent av befolkningen är parfymöverkänslig, och att dessa siffror är relativt konstanta. Många varumärken erbjuder parfymfria alternativ, speciellt i sortimentet för barnhygien vilket KoHF stödjer helt.

Barnhygienprodukter och andra kosmetiska produkter måste visa en fullständig innehållsförteckning. Det är därför lätt att via ordet ”parfum” i innehållsförteckningen se om en kosmetisk produkter är parfymerad eller inte. Är man överkänslig, men ändå vill ha parfymerade produkter är rådet att via hudläkare ta reda på vilket/vilka ämnen man reagerar mot.

Det enklaste och säkraste rådet är dock i så fall att välja produkt utan ordet ”parfum” i ingredienslistan.

Läs mer om barnhygienprodukter på KoHF.se

 

 

1) Pressmeddelande från Vi Föräldrar, via Retriever