Kosmetik- och hygienföretagens arbete med palmolja har fått en ny hemsida

Kosmetik- och hygienföretagen har under ett antal år arbetat med frågan om certifierad palmolja för att göra det enkelt för medlemmarna att köpa certifikat och för att informera om de problem som kan förekomma kring palmolja i producentländerna. Detta har skett på KoHFs hemsida under namnet ”Sispo”. KoHF har nu inlett ett samarbete med Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel där vi gemensamt adresserar denna frågeställning på hemsidan www.hallbarpalmolja.se.

Utöver information om palmolja och svar på vanliga frågor finns även en guide hur du som företag gör för att enkelt tillse att du har certifikat som stödjer en mer hållbar odling. Denna guide hittar du här: www.hallbarpalmolja.se/vagledning/vagledning-for-kemiteknikforetag/