Workshop Exponeringsscenarier 17-18 oktober

Workshop Exponeringsscenarier 17-18 oktober

Funderar du på hur exponeringsscenarier (ES) ska läsas, hanteras och följas? Välkommen till vår tvådagars workshop om exponeringsscenarier. Vårens fullbokade workshop fick mycket goda omdömen och vi har förbättrat den ytterligare. Denna gången kommer Kemikalieinspektionen att vara representerad. För den som önskar är det möjligt att delta den ena dagen.

Dag två kommer att vara en fördjupning av vårens kurs. Kursen hålls i Näringslivets Hus i Stockholm.

Länk till mer information och anmälan på KTF Utbildning

Exponeringsscenarier är dokument som tas fram som del av registreringsunderlaget i Reach och innehåller information om hur kemiska ämnen ska användas säkert. Företag som sätter kemiska produkter på marknaden är skyldiga att utvärdera ES de tar emot för råvaror och information från ES kan behöver vidarebefordras till yrkesmässiga användare.