exponeringsscenarier

Workshop Exponeringsscenarier 17-18 oktober

Workshop Exponeringsscenarier 17-18 oktober

Funderar du på hur exponeringsscenarier (ES) ska läsas, hanteras och följas? Välkommen till vår tvådagars workshop om exponeringsscenarier. Vårens fullbokade workshop fick mycket goda omdömen och vi har förbättrat den ytterligare. Denna gången kommer Kemikalieinspektionen att vara representerad. För den som önskar är det möjligt att delta den ena dagen.

REACH-Out workshop 10 november i Stockholm

Välkommen till höstens viktigaste workshop om REACH den 10 november i Stockholm! Här samlas tillverkare, importörer, formulerare och slutanvändare av kemikalier för att utbyta erfarenheter om aktuella frågor inom Reach-lagstiftningens område. KemI, GIC, Arbetsmiljöverket och ECHA kommer! Kommer du?

En dag om exponeringsscenarier – i Malmö 10 november och Stockholm 24 november

Kansliet deltar i ett seminarium om exponeringsscenarier tillsammans med ansvariga myndigheter – Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och Arbetsmiljöverket. Syftet med dagen är att ge information till företag om vad man ska göra när man fått ett exponeringsscenario, hur de är sammanställda och vilken information som ska vidarebefordras. Målgruppen är formulerare, det vill säga företag som tillverkar kemiska produkter.