Vägledning om tillsyn om mikroplaster i kosmetiska produkter

KoHF förstår att kommuner vid tillsyn riktad mot återförsäljare i vissa fall har givit information om det nationella förbudet mot mikroplaster som sköljs av (SFS 2018:55) specifikt förbjuder vissa ingredienser (INCI) i kosmetiska produkter from sista december i år vid försäljning till slutanvändare/konsument. Detta är felaktig information.

Förbudet reglerar egenskaper och funktioner - inte specifikt vissa INCI

Tillsynen verkar felaktigt ha uppfattat det så att vissa ingredienser/INCI per definition är förbjudna i alla produkter som sköljs av – så är inte fallet, utan villkoret för att omfattas av det nationella förbudet är följande (utdrag ur SFS 2018:55):

"Det är förbjudet att på marknaden tillhandahålla en kosmetisk produkt som är avsedd att sköljas av [rinse off] eller spottas ut efter att den används på hud, hår, slemhinnor eller tänder och som innehåller plastpartiklar som har tillsatts för att ha en rengörande, skrubbande eller polerande effekt.", 

(Plast: polymerer med definition enligt REACH)

Plastpartiklar: "partiklar av plast i fast form som är mindre än fem millimeter i någon dimension och är olösliga i vatten"

Alla dessa villkor ska vara uppfyllda för att förbudet ska vara applicerbart.

Rinse off / Leave on ?

Vi förstår också att tillsynen i enstaka fall (?) inte på ett korrekt sätt skiljer mellan produkter som sköljs av/rinse off (vilka kan vara del av förbudet) och produkter som lämnas kvar/leave on (inget förbud).

Förbudet träder ikraft 1 juli avseende leverantörens "placing on the market"

Från och med 1 juli får leverantörer inte marknadsföra - "placing on the market" - kosmetiska produkter som faller under villkoren enligt SFS 2018:55.

Från och med 1 januari 2019 får dessa produkter inte säljas till konsument eller annan slutanvändare.

 

Läs också om den europeiska kosmetikbranschens omfattande (97,6 %) självreglerande utfasning av mikroplastkulor

 

Kommuner får gärna kontakta KoHF i de fall det föreligger oklarheter som inte förtydligas av informationen här.