Handelskonflikten USA - EU: Tull på kosmetik från USA efter 20 juni

Läs också om KoHF:s arbete för att motverka felprioriterade hämdaktioner i handelskonflikten, "Kosmetikindustrin vill inte bli ”hjälpt” av importtullar riktade mot USA"

Handelskonflikten USA - EU: Tull på kosmetik från USA efter 20 juni

Den amerikanska administrationen har beslutat att inte förlänga undantaget för EU för tull på import till USA av stål och aluminium från EU.  

Som motåtgärd har EU-kommissionen redan meddelat att den kommer att agera med "balanserande åtgärder" på specifik import från USA. Vad det rör sig om visas i listor på olika produkter (men möjligen också råvaror) däribland kosmetiska produkter (läs mer i EU:s Officiella tidning). Listorna har notifierats WTO idag.

För kosmetiska produkter betyder detta att från 20 juni så kommer EU-kommissionen sända en implementerande akt som introducerar en tullavgift om 25% på följande importproduktkategorier från USA:

  • 3304 20 00  - Eye make-up preparation
  • 3304 30 00  - Manicure and pedicure preparation
  • 3304 91 00 – Make-up or skin care products incl. baby powders whether or not compressed

Detta är "worst case scenario" och EU och USA har meddelat att parterna kommer att fortsätta förhandlingarna. Sådana förhandlingar skulle kunna leda till ändrade åtgärder från USA och därmed påverka EU:s motåtgärdslista.

KoHF jobbar tätt tillsammans med Cosmetics Europe i frågan, och har även kontakt med vår EU-kommissionär samt Sveriges permanenta representation i Bryssel.