Tullavgifter på kosmetik från USA från och med 22 juni - vad gäller nu?

Tullavgifter på kosmetik från USA från och med 22 juni - vad gäller nu?

Uppdatering: 2018-08-14

Läs om bakgrunden till handelskonflikten

Konsekvenser enligt EU:s genomförandeförordning 2018/724 om "balanserande" motåtgärder från EU mot USA:s tullavgifter på stål- och aluminium har antits av Europakommissionen och kommer att gälla från och med fredag den 22 juni.

I praktiken innebär detta avseende kosmetiska produkter 25% tull på följande tullnummer:

  • 3304 20 00 - Eye make-up preparation
  • 3304 30 00 - Manicure and pedicure preparation
  • 3304 91 00 - Make-up or skin care powders, incl. baby powders, whether or not compressed (excl. medicaments)

Tillsammans med KoHF:s euroepiska branschkollegor lyckades vi göra denna lista något mindre omfattande, och vi tänker fortsätta med att arbeta för att vår industri helt ska slippa konsekvenser av handelskonflikten.

Varukoderna - vad betyder de?

Tullverkets hemsida kan man dels läsa om vad varukoderna står för samt om tullavgift föreligger för den aktuella varukoden. Här nedan anges de kort:

  • 3304 20 00 - Preparat för ögonkosmetika
  • 3304 30 00 - Preparat för manikyr eller pedikyr
  • 3304 91 00 - Puder, även hoppressat

Tullavgifterna på väg bort?

Presidenterna för EU och USA träffades 25 juli och enades om att arbeta för att framgent få bort tullavgifter på icke-fordonsrelaterade varor, det vill säga till exempel kosmetiska produkter. Idag ligger dock tullavgifterna på 25% kvar.

KoHF följer frågan noggrant och återkommer om villkoren avses ändras.