Expressen vilseleder om djurförsök och kosmetiska produkter

Expressen vilseleder om djurförsök och kosmetiska produkter

Djurförsöksförbudet gäller alla som marknadsför kosmetiska produkter i EU

KoHF har informerat Expressen om totalförbudet mot djurförsök för att möta kraven i EU:s förordning om kosmetiska produkter. Detta med anledning av Expressens “Guide: Skönhetsprodukter som inte är testade på djur

KoHF:

“Ni vet väl att det sedan många år är förbjudet att testa ingredienser och kosmetiska produkter på djur? Det gäller givetvis alla som marknadsför kosmetiska produkter på EU:s marknad. Att påskina att produkter med någon av de märkningar ni nämner är unika är därför tveksamt juridiskt.“

KoHF vill med detta värna föreningens medlemmar, och ytterst värna en rättvis marknadsplats. Givetvis ska företag inte missgynnas i konkurrensen av att de följer lagkrav och att de vägrar använda sig av vilseledande marknadsföringspåståenden.

Läs gärna mer om djurförsöksförbuden samt om alternativa testmetoder på kohf.se

Lagkrav om vederhäftighet

Det strider mot vederhäftighetskriteriet (i t.ex. EU:s förordning 655/2013 om marknadsföringspåståenden) att hävda unika fördelar hos en produkt (vara) eller tjänst om denna bara lever upp till befintliga regler. Förbudet mot att utföra djurförsök för att utveckla kosmetiska produkter är ett sådant krav.

Läs mer på kohf.se om kosmetiska produkter och marknadsföringspåståenden

Nota bene: till vår kännedom tolkar de ansvariga myndigheterna i bl.a. Frankrike och Belgien det så att symbolerna “Cruelty Free” och “Leaping Bunny”, vid sidan om påståenden så som “ej djurtestsad” måste ses som vilseledande.