Forskare menar att mikroplaster idag inte är något hot

Forskare menar att mikroplaster idag inte är något hot

Källa: Miljörapporten Direkt, 2019-01-14

Science Advice for Policy by European Academies, SAPEA, som tillhandahåller EU-kommissionen med vetenskapligt underlag, menar att mikroplaster idag inte utgör något större hot mot miljön eller människor.

Detta presenteras i en sammanställning av forskningsläget kring mikroplaster. Enligt forskarna är de ekologiska riskerna små och de negativa effekter av mikroplaster som har uppmätts handlar om betydligt högre koncentrationer än vad som vanligtvis förekommer i naturen.

Forskarna säger att kunskapen om mikroplaster är förhållandevis god vad det gäller sötvatten och ytvatten i havet, men att det behövs mer kunskap om mikroplasters effekter i luft och jordlager.

SAPEA:s forskare säger dock att mikroplaster kan bli ett problem på lång sikt om vi inte riskhanterar dem.

Läs rapporten från SAPEA

Utfasning inom området kosmetiska produkter

Inom området kosmetiska produkter har dock den europeiska industrin genom organet Cosmetics Europe en branschrekommendation om total utfasning av mikroplastkulor fram till 2020. Idag är den bedömda utfasningen för dessa över 97% sedan 2012.