Första in vitro SPF-metoden vetenskapligt validerad och accepterad i ISO-standardiseringsprocessen

Första in vitro SPF-metoden vetenskapligt validerade och accepterad i ISO-standardiseringsprocessen

En ny in vitro-metod (1) som Cosmetics Europe utvecklat för att mäta Sun Protection Factor (SPF (2)) hos kosmetiska produkter, godkändes i november 2018 av internationella standardorganet ISO:s tekniska kommitté för kosmetika produkter och genomgår nu bedömning som en potentiell ny internationell referensmetod.

Läs mer

Förklaringar

In vitro - studie av en organisms eller cells etc funktion etc i t.ex. provrör, och inte i den levande organismen.

SPF - Sun Protection Factor, solskyddsfaktor, avseende skydd mot solens UVB-strålning