Kemiska produkter

Lyckat frukostseminarium om miljövänlig städning

KTF anordnade ett frukostseminarium idag (161025) om husmorstips, städprodukter och vad man egentligen menar med hållbarhet och miljövänliga produkter. Seminariet filmades av Expressen Leva&Bo. En intervju med Helena Grennberg, professor i organisk kemi vid Uppsala Universitet, finns att se på deras Facebook-sida

Käppalaförbundets reklamkampanj "Städa naturligt!": Öppet brev från KTF och IIH

Käppalaförbundet, som representerar 11 medlemskommuner anslutna till Käppalaverket, sprider i sin påkostade kampanj en rad missuppfattningar och vilseledande information på temat ”Städa naturligt!” och ”Kemikalier i avloppet, nej tack!”. I kampanjen rekommenderas användning av diverse livsmedel för rengöring – utan att nämna att livsmedlen också är eller består av kemikalier.

KTF position om aceton

KTF uppmärksammar att media under den senaste tiden har skrivit om att aceton används som lösningsmedel vid användning av nätdroger, så kallad ”Spice”. Aceton är en av de vanligaste kemikalierna i samhället och har otaliga användningsområden både inom industrin och för konsumentbruk. Det är därför mycket svårt att begränsa tillgängligheten för allmänheten generellt. Däremot kan det vara lämpligt att tillfälligt och lokalt begränsa utbudet i butikerna då man misstänker missbruk av produkterna.

Enkät: Olagliga produkter och förfaranden i kosmetikbranschen

KTF har tillsammans med Rättighetsalliansen (www.rattighetsalliansen.se) och jurist startat ett projekt för att kartlägga olagliga produkter, försäljning och förfaranden i vår bransch. Särskilt på internet har vi på senare tid sett ett ökat antal sådana brott.

Kurs i Farligt gods begränsad mängd och tillstånd för brandfarliga varor - ny chans 29 november 2013

I början av oktober höll kansliet kurs i Farligt gods som begränsade mängder (LQ) och reglerna för Tillstånd för hantering av brandfarliga varor / aerosoler som blev fulltecknad. Nu finns en ny chans att gå kursen den 29 november kl. 9.00-12.00. Kursen hålls på kansliet, Storgatan 19 i Stockholm.

Politiskt farliga eller farliga ämnen?

KTF finner det märkligt att Regeringen anser sig ha bättre förståelse för toxikologi än både europeiska och nationella expert-myndigheter. Samt att man menar att mer reglering och mer skatt är bra för Sveriges konkurrenskraft.

Kurs i Farligt gods begränsad mängd och tillstånd för brandfarliga varor

2013-09-05: Kursen är snart fulltecknad, men ett fåtal platser finns kvar. Den 3 oktober håller kansliet kurs i Farligt gods som begränsade mängder (LQ) och reglerna för Tillstånd för hantering av brandfarliga varor / aerosoler. Kursen hålls på kansliet, Storgatan 19 i Stockholm, kl. 13.00-16.00.