Märkning

Kosmetiska produkter

Kosmetiska produkter ska i de flesta fall på behållaren och på förpackningen (om sådan finns) uppvisa information om:

  • Ansvarig person, med adress

  • Batchnummer (spårbarhet)

  • Hållbarhet

  • Ingrediensförteckning

  • Användningsområde (om detta inte är uppenbart - ansvarig person bestämmer, och ansvarar)

  • Försiktighetsåtgärder (inklusive varningstexter och instruktioner)

  • Mängduppgift

  • Ursprungsland, för importerade kosmetiska produkter (hur detta ska anges regleras dock inte)

Läs mer i Läkemedelsverkets information om märkningskraven

KoHF har avseende märkning om användningsområde (produktens funktion) samt försiktighetsåtgärder kompletterat Läkemedelsverkets information genom föreningens PM Märkning - Kosmetika

Inga krav på säkerhetsdatablad

I motsats till kemiska produkter finns för kosmetiska produkter inga krav på att skapa eller att lämna ytterligare information genom säkerhetsdatablad. Anledningen är att all relevant information redan ska finnas på förpackningarna.