SCCS bedömer konserveringsmedlet HEPB som säkert

SCCS bedömer konserveringsmedlet HEPB som säkert upp till 0,7%

Slutsats

SCCS, Europakommissionens oberoende expertkommitté, bestående av dermatologer och toxikologer bedömer konserveringsmedlet Hydroxyethoxyphenyl Butanone (INCI, eller kort HEPB) som säkert upp till 0,7% i kosmetiska produkter som sköljs av, i munvård och i produkter som lämnas kvar (på hud, hår, yttre slemhinnor).

Bakgrund

Konserveringsmedel i kosmetiska produkter måste utöver att vara dokumenterat säkra även återfinnas i bilaga V till EU:s kosmetikaförordning om tillåtna konserveringsmedel. Även om HEPB nu bedöms som säkert måste det formellt tas upp i bilaga V till nämnda förordning för att vara tillåtet.

Remisstiden för SCCS:s preliminära opinion är avslutad. SCCS har nu sammanställt en slutlig opinion med beaktande av de kommentarer som inkommit till vetenskapskommittén.

Vad händer nu?

SCCS:s (slutliga) säkerhetsvärdering i form av SCCS opinion fungerar som vetenskapligt underlag för ansvariga myndigheters beslut om riskhantering och teknisk anpassning av bilagorna till EU:s kosmetikaförordning 1223/2009. 

Läs SCCS opinion