Lagstiftning

Zinc oxide (INCI) och Zinc Oxide (nano) (INCI), nu tillåtna och reglerade som UV-filter i kosmetikaförordningen

Europakommissionens omröstande myndighetsförsamling beslutade i oktober, 2015 att reglera Zinc oxide (INCI) och Zinc Oxide (nano) som tillåtet UV-filter i 1223/2009, bilaga VI. Nu har den tekniska anpassningen av förordningen publicerats i EU:s Officiella Tidning. 20 dagar efter 21 april får ämnena användas som UV-filter i solskyddsprodukter på den inre marknaden.

Konserveringsmedlet PHMB, KTF:s rättsutredning: PHMB bör inte anses vara förbjudet

Lydelsen i artikel 15 (till kosmetikförordningen) har givit upphov till olika tolkningar (myndigheter vs branschen) om regulatorisk status om just PHMB, och läget har därför blivit oklart i leverantörskedjan. Nordiska myndigheter har i vissa fall känt sig tvungna att agera på egen hand. Tex har Läkemedelsverket i sitt nyhetsbrev (och i artikel i Aftonbladet) uttryckt sig med visshet ("ska anses vara förbjudet"), vilket branschen menar att det inte finns stöd för. Utifrån dessa uttalanden har vissa handelskedjor naturligt reagerat, i vissa fall med krav på leverantören.KTF har låtit sin advokat genomföra en rättsutredning, inklusive bedömning i relation till Läkemedelsverkets kommunikation via sitt nyhetsbrev, med resultatet att (kortfattat) PHMB inte bör anses vara förbjudet

Viktig principiell seger för KTF i Högsta Domstolen

HD: Den stora kosmetikasajten vivamondo.se blev stämda för varumärkesintrång 2012 av Skin Concept och Dermarome genom branschorganisationen KTF. Nu har Vivamondo i tre år försökt slippa undan genom att peka på att ägaren är Hong Kong-baserad och att även servern med webbplatsen finns där; i Sverige finns bara en filial. Alla tre instanser var eniga: Vivamondo slipper inte undan. Det gäller varumärkena: DERMALOGICA, JANE IREDALE och DECLEOR.

Sköljmedel innehåller inte ftalater för att mjukgöra

KTF noterar felaktigheter i Aftonbladets tips till konsumenter om 10 miljöfarliga bovar i hemmet. Sköljmedel innehåller inte ftalater. Det mjuka resultatet uppnås oftast med hjälp av tensider och andra mjukgörande ämnen. Det är ett lagkrav att det finns fullständiga innehållsförteckningar för tvätt- och rengöringsmedel på tillverkarnas hemsidor.

SCCS opinion, remiss: 2,6- dihydroxyethylaminotoluene – hårfärgämne

SCCS: säkert upp till 1,0 % i oxidativa hårfärger. Dead line för kommentarer till Europakommissionen: 28 oktober, 2015

SCCS opinion, remiss: 2,5,6-Triamino-4-pyrimidinol sulfate - hårfärgämne

SCCS: säkert upp till 0,5 % i oxidativa hårfärger. Dead line för kommentarer till Europakommissionen: 28 oktober, 2015

SCCS opinion, remiss: 1-Hexyl-1H-pyrazole-4,5-diamine hemisulfate

SCCS: säkert upp till 1,0 % i oxidativa hårfärger. Dead line för kommentarer till Europakommissionen: 4 september, 2015

Brev från Nordic Feel rörande KTFs stämning i marknadsdomstolen och svar från KTF

Företaget Nordic Feel som KTF stämt i marknadsdomstolen har skrivit ett brev till KTFs medlemmar som enligt Nordic Feel ska gå ut i dag. De menar i brevet att de är ett seriöst företag och skriver bland annat: ”Vi anser inte att vi gjort något fel”. Nordic Feel menar även att de vill ha ett möte med KTFs VD om stämningsansökan. KTFs VD har dock avböjt detta, då vi inte har något att framföra under pågående juridiska process.

Språkkrav för märkning av kosmetika

KTF har tagit fram en skrivelse om språkkrav för märkning av kosmetika. Språkkraven ställer till en hel del bekymmer för leverantörer av kosmetik och har också varit föremål för tillsyn. KTF har tidigare fått information av Läkemedelsverket om att det är Svenska Akademins ordlista (SAOL) som gäller beträffande vilka ord som är svenska eller inte. KTF kan dock konstatera att förekomsten av ett ord i SAOL inte kan vara avgörande för om en produkt är korrekt märkt från en juridisk utgångspunkt.

KTF stämmer kosmetikhandlaren Beauty Planet i Marknadsdomstolen

Beauty Planet är ett företag som säljer kosmetiska produkter över Internet. Trots påpekanden från både KTF och flera av KTFs medlemsföretag har Beauty Planet fortsatt med försäljning av felmärkta varor samt osanna påståenden på sin hemsida. KTF har därför beslutat att stämma Beauty Planet i Marknadsdomstolen.

Parabener - de nya reglerna för säker användning nu antagna och kompletta

EU-förordningen 1004/2014 anpassar EU:s kosmetikaförordning, här om parabener. Methyl- och ethyl paraben har aldrig på vetenskapliga grunder ifrågasatts avseende säkerhet (eller miljöegenskaper). Dessa och övriga parabener som finns i bilaga V om tillåtna konserveringsmedel i kosmetiska produkter är nu åter genomgångna och reglerade enligt aktuellt vetande.

Parabener som industrin vill använda bedöms som säkra – andra tas bort från "konserveringsmedelslistan"

Metyl-, etyl, propyl- och butylparaben är säkra - dessa fyra konserveringsmedel har av oberoende vetenskapskommittén SCCS bedömts som säkra och påverkas inte av förbudet för fem andra parabener. Bakgrunden till denna regeländring är att industrin inte vill använda dessa fem och har därmed inte lämnat in bakgrundsdokumentation. Orsaken är alltså inte att de fem skulle bedömts som farliga.

Kosmetikdialogen ”Giftfri vardag” – seminarium 24 september om konserveringsmedel och konservering av kosmetiska produkter

Handlingsplanen Giftfri vardag innebär bland annat att näringslivet och myndigheter samarbetar i branschdialoger. För kosmetiska produkter pågår en dialog mellan olika företag, KTF, Kemikalieinspektionen och Läkemedelsverket. Syftet är att minska riskerna vid användning av kemikalier till exempel genom utfasning av vissa ämnen eller genom att dela med sig av kunskap - här om konservering.

Nytt solskyddsmedel med fullspektrumskydd godkänt i EU

Ett nytt fysikaliskt UV-fiilter som skyddar både mot solens UVA- och UVB-strålning har efter lång process av säkerhetsvärdering och riskhanteringsbedömning antagits av EU. Det är också vetenskapligt dokumenterat och formellt antaget i sin nanoform.

Skydda dig och dina barn säkert i solen

KTF ser positivt på att vårt produktområde granskas så att vi i bästa fall kan få hjälp att få ut saklig användarinformation till konsumenterna. Här är det centralt, vilket också uppmärksammas av forskarna, att påtala vikten av skydd mot solens skadliga UVA- och UVB-strålar. Speciellt som vi svenskar har haft ett särdeles dåligt "solbeteende", vilket lett till att Sverige inte ärofullt placerar sig i topp på listan över länder där malignt melanom ökar mest. Solskyddsmedel ska komplettera skyddande kläder och huvudbonad m.m. KTF:s uppfattning utifrån de obligatoriska innehållsdeklarationerna är att solskyddsmedel med nanopartiklar - som aerosol spray - är mycket ovanligt.

Läkemedelsverkets rapport till regeringen: Nya EU-regler säkrar användningen av propyl- och butylparaben i kosmetiska produkter

Läkemedelsverkets rapport bekräftar alltså säkerheten hos propyl- och butylparaben i kosmetiska produkter utifrån de nya regelförslaget och ger inget stöd för ytterligare nationella regler. De nya EU-reglerna innebär bland annat att halterna sänks och att användningen i barnprodukter (0-3 år) begränsas. De nya reglerna förväntas träda i kraft hösten 2014.

Kosmetikaförordningen och PI-filen - platser kvar

Den 11/7 2013 trädde den nya Kosmetikaförordningen i kraft och högre krav blev en realitet för alla parter inom kosmetikaindustrin. Att förstå och tolka den nya lagstiftningen kan vara knepigt för både erfarna och nya aktörer. KTF anordnar 2 halvdagskurser där vi hjälper er att få överblick över regelverket, djupdyker i PI-filen samt diskuterar praktiska lösningar på vanliga problem. Det går utmärkt att anmäla sig till hela dagen, bara förmiddagen eller endast eftermiddagen.